Rules & Organizations

The Nordic Prize 2016. (English text below)

Den danske Spiseguides mangeårige udgiver Bent C Forlag Aps der også udgiver
”66 Best Restaurants – nordic countries” er ansvarlig for gennemførelse og kåring af Årets Restaurant i Norden.

 

Sådan findes vinderen af The Nordic Prize
Nomineringen af kandidater til Årets Restaurant i Norden fra hvert deltagerland finder sted efter indstilling fra regionale landejuryer bl.a. Vinforum v. Arne Ronold ( Norge ) og samar-bejdspartner i Finland, ( Sasu Laukkonen ) i Sverige er White Guides Årets Restaurant selv- skreven som nomineret, samme gælder for Årets Restaurant i Danmark v Den danske Spiseguide mens North Atlantics er vakant.

Selve indstillings- og kåringsprocessen gennemføres i perioden marts-december og med afsluttende Prisfest/galla. Ved denne lejlighed med kåring af: ”Årets Restaurant i Norden” med hæderstitlen ”The Nordic Prize”, valgt af et dommerpanel , der har deltaget i nomineringsmiddagene på de nominerede restauranter. Dommerne afgiver stemmer på email, hvorefter ”Årets restaurant” kan findes.

 

Kåring og uddeling af The Nordic Prize
GALLA aftenen afholdes hvor publikum kan deltage og overvære kåringen af Årets Restaurant i Norden og uddelingen af The Nordic Prize. Arrangøren Bent C Forlag Aps vil tilbyde repræsentanter for Fine Dining restauranter fra de nordiske lande at afholde Gallaen. Ultimo september offentliggøres hvilken restaurant der er valgt til at afholde GALLA-middagen og der åbnes op for publikums booking muligheder .

 

Sådan kan din virksomhed være med
Der er mulighed for interesserede at sponsorere Galla middagens festligholdelse samt i øvrigt at medvirke til sikring af projekt The Nordic Prize. Basis sponsorat pris 25.000,00 d kr.
Forrige års delsponsorer var : NATURMÆLK & BooksforCooks

Alle sponsorer har ret til at bruge sponsoratet i egen markedsføring på f.eks. websites og i annoncer og nævnt på alle henvendelser fra arrangøren, f.eks. pressemeddelelser.

Tilkendegivelser om tegning og eventuelle spørgsmål kan rettes til Bent Christensen på telefon 5631 1168 eller på e-mail: bent@bentchristensen.com.

 

—–

 

Restaurant of the Year THE NORDIC PRIZE

 

The Nordic Prize 2016 

Den danske Spiseguide publication under supervision Bent C Forlag Aps, who also is the publisher of the  Nordic “66 Best Restaurants” guide take from 1 january 2013 full control over THE NORDIC PRIZE award and the honour to hand over THE NORDIC PRIZE to the winner.

The winner is a result of following procedure:

 

Nominerination of candidates for Restaurant of the Year Nordic Countries is under liability of juries from each Nordic countries.

 

All nomineed candidates is published October 1 st. From that date until January 6 every nominated restaurants is asked to arrange a dinner for a number of members from the internordic juries. The date for this nominationsevent is chosen of each restaurant and to be published by the leader of each jurygroup incl www.thenordicprize.org

 

January 7th is the date where each jury vote in priority ranking the restaurants position due to each jurys decision. Votes by mail to The Nordic Prize c/o bent@bentchristensen.com.